Obróbka skrawaniem CNC

Oferujemy nowoczesne technologie produkcji części

Obróbka skrawaniem jest technologią produkcji różnorodnych elementów, poprzez usuwanie nadmiaru materiału z bryły początkowej zwanej półwyrobem lub przedmiotem obrabianym. Proces ten odbywa się na urządzeniach zwanych obrabiarkami, które pozwalają na kontrolowane usuwanie kolejnych warstw materiału za pomocą specjalnych narzędzi skrawających.

Bardzo popularny skrót często używany w branży produkcyjnej pochodzi od słów Computer Numerical Control. Oznacza to, że komputer odpowiada za kontrolę ruchów maszyny. Metoda ta jest nowocześniejszą wersją popularnej w ubiegłym wieku obróbki konwencjonalnej, kiedy to za sterowanie maszyną odpowiadał operator. Korzystał on z szeregu dźwigni, pokręteł i przycisków kierując osobiście ruchami maszyny.

W praktyce można wyróżnić dwie podstawowe metody obróbki materiału:

 – frezowanie CNC

W przypadku tej metody przedmiot obrabiany jest nieruchomy natomiast narzędzie wykonuje ruch obrotowy umożliwiający skrawanie materiału.

 – toczenie CNC

W przypadku tej metody przedmiot obrabiany obraca się natomiast narzędzie jest nieruchome.

Podstawowy proces obróbki CNC obejmuje następujące etapy:

– projektowanie komputerowego modelu przedmiotu

– przetworzenie modelu komputerowego na program zrozumiały dla maszyny

– przygotowanie maszyny i uzbrojenie jej w narzędzia

– wykonanie obróbki przedmiotu

W praktyce przemysłowej mamy do czynienia z wieloma rodzajami dokumentacji produkcyjnej począwszy od pracy na fizycznym wzorcu przedmiotu poprzez klasyczną dokumentację rysunkową aż po zaawansowane modele przestrzenne. Tak naprawdę najważniejsze jest aby zapewnić wykonawcy jednoznaczne określenie cech geometrycznych przedmiotu. Najczęściej spotykane formaty dokumentacji technicznej w naszej branży to:

– dokumentacja rysunkowa w formatach nieedytowalnych  jak pdf, jpg

– dokumentacja rysunkowa w formatach edytowalnych jak dwg, dxf itp.

– dokumentacja trójwymiarowa w postaci modeli 3D w formatach igs, step itp.

Pamiętajmy, że im bardziej szczegółowa jest dokumentacja tym sprawniejszy i szybszy jest sam proces produkcji.

Przesyłając swoje zapytanie ofertowe do wykonawcy warto zadbać o podanie jak największej ilości szczegółów określających konkretny projekt. W zależności od tego co znajduje się już na załączonej dokumentacji należy określić kilka kluczowych czynników mających wpływ na prawidłowy dobór procesu oraz czasu realizacji:

– materiał z jakiego ma być wykonany produkt

– wielkość zapotrzebowania z podziałem na partie produkcyjne

– oczekiwany czas realizacji poszczególnych partii produkcyjnych jak i całego projektu

– specjalne wymagania odnośnie zabezpieczenia oraz pakowania detali

Zakres materiałów nadających się do obróbki skrawaniem jest bardzo szeroki. Najbardziej popularne materiały stosowane w branży to:

– metale

– tworzywa sztuczne

– drewno

– piany

– kompozyty

Każda grupa posiada swoje unikalne właściwości pożądane przez konstruktorów projektujących nowoczesne przedmioty. Inżynierowie z branży obróbki CNC przezwyciężają więc ciągle kolejne ograniczenia aby stale poszerzać zakres możliwości obróbki o kolejne materiały.

W procesie obróbki CNC należy oddzielnie traktować czas przygotowania produkcji i czas wykonania jednego detalu. Ze względu na ogrom czynników mających wpływ na wielkość tych czasów niemożliwe jest ich jednoznaczne określenie. Jednak w pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że czas przygotowania produkcji jest zazwyczaj sporo dłuższy od czasu samej obróbki detalu. Przygotowanie procesu to czasy rzędu kilku godzin lub kilku dni natomiast czasy obróbki detali zazwyczaj wynoszą od kilku sekund do kilkudziesięciu minut.

Pomimo szybkiego rozwoju alternatywnych technologii wytwarzania takich jak choćby druk 3D, części produkowane metodą obróbki CNC są praktycznie wszędzie wokół nas. Począwszy od części samochodowych, poprzez elementy sprzętu gospodarstwa domowego aż po komponenty odrzutowców czy rakiet kosmicznych. Czynniki, które stoją za tak dużą popularnością tej metody to między innymi:

– precyzja wykonywanych części

– wysoka wydajność procesu

– powtarzalność produkowanych części

– szeroki wachlarz materiałów nadających się do obróbki

– uniwersalność zastosowania

Zaufali Nam