Park Maszynowy

W tym miejscu mogą Państwo zapoznać się szczegółowo z możliwościami technicznymi naszych maszyn. Aby lepiej zobrazować ich możliwości posłużyliśmy się graficzną prezentacją dostępnej przestrzeni obróbczej w zestawieniu z wartościami maksymalnych zakresów ruchów roboczych. Dodatkowo prezentujemy po kilka przykładowych detali typowych dla każdej z maszyn. Prezentowany sprzęt został podzielony na dwie kategorie ze względu na oferowaną technologię obróbki: frezarską oraz tokarską.

Obróbka frezarska:

Matsuura H Plus 300

Przejazdy w osiach XYZ

500/560/500 mm

Maksymalna przestrzeń robocza

Przykładowe detale

OKK HM4

Przejazdy w osiach XYZ

560/510/560 mm

Maksymalna przestrzeń robocza

Przykładowe detale

Haas VF-2

Przejazdy w osiach XYZ

762/406/508 mm

Maksymalna przestrzeń robocza

Przykładowe detale

Obróbka tokarska:

Tsugami M08SY

Maksymalna średnica pręta: 65mm

Maksymalna przestrzeń robocza

Przykładowe detale

Tsugami SS32L

Maksymalna średnica pręta: 32mm

Maksymalna przestrzeń robocza

Przykładowe detale

Haas ST-10

Maksymalna średnica pręta: 44mm

Maksymalna przestrzeń robocza

Przykładowe detale