Toczenie Zewnętrzne

Polega na usuwaniu materiału z zewnętrznej powierzchni walcowej materiału i dzieli się na toczenie wzdłużne, obróbkę profilową oraz toczenie powierzchni czołowych. W każdym z tych przypadków należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiedni dobór narzędzi oraz zamocowania do specyfiki konkretnego detalu. W pierwszym rzędzie należy skupić się na odpowiednim zamocowaniu obrabianego przedmiotu w celu uzyskania maksymalnej sztywności. Zdolność do precyzyjnego obrotu przedmiotu obrabianego ma bowiem podstawowe znaczenie dla osiągania wąskich tolerancji wymiarowych. W przypadku detali cienkościennych należy stosować szerokie szczęki mocujące, gdyż rozkładają one siły mocowania na dużej powierzchni i pozwalają na uniknięcie deformacji przedmiotu przy jednoczesnym zapewnieniu wystarczającej siły mocowania. Kolejnym specyficznym przypadkiem są detale długie i smukłe. Przyjmuje się, ze stosunek długości do średnicy o wartości 2:1 jest zazwyczaj akceptowalny dla obróbki z wykorzystaniem zamocowania tylko z jednej strony. W przypadku bardziej niekorzystnego stosunku tych wymiarów konieczne jest podparcie obrabianego detalu kłem bądź też stosowanie podtrzymek. Odpowiednie wyrównanie wrzeciennika i konika również sprzyja maksymalnej sztywności i dobremu stykowi powierzchni stożka kła podpierającego, które to czynniki przyczyniają się do pierwszorzędnego wykończenia produktu.