Toczenie Gwintów

Bardzo często w elementach toczonych występują zwoje śrubowe nacinane na powierzchni obrabianego przedmiotu, wewnętrznie lub zewnętrznie, nazywane gwintami. Nacina się je w celu utworzenia mechanicznego mocowania dwóch gwintowanych części lub też umożliwienia przekazania ruchu poprzez przekształcenie ruchu obrotowego w liniowy lub odwrotnie. Toczenie gwintów jest czynnością wykonywaną powszechnie z zastosowaniem obrabiarek sterowanych numerycznie. Ta technika może być stosowana bezpiecznie i z wysoką produktywnością dzięki użyciu nowoczesnych narzędzi wyposażonych w płytki o zarysie V, o pełnym zarysie gwintu lub też płytki wielopunktowe. Przy toczeniu gwintów najważniejszym czynnikiem jest posuw obrabiarki, musi być równy skokowi gwintu czyli odległości jednym punktem zwoju a odpowiadającym mu punktem na kolejnym zwoju. Dopasowanie skoku gwintu do posuwu na jeden obrót odbywa się za pomocą procedur zapisanych w pamięci obrabiarek sterowanych numerycznie. Ze względu na specyfikę geometrii gwintu bardzo istotny jest odpowiedni dobór narzędzia zapewniającego luz pomiędzy krawędziami skrawającymi a powierzchniami bocznymi gwintu. W tym celu płytka skrawająca powinna być pochylona zapewniając wymagany boczny oraz promieniowy kąt przyłożenia. Doświadczony technolog w zależności od geometrii gwintu dobiera jedną z wielu dostępnych strategii obróbki takich jak dosuw promieniowy, dosuw boczny czy dosuw naprzemienny.