Przecinanie i toczenie rowków

Jest to bardzo szeroka kategoria toczenia obejmująca swoim zakresem zarówno odcinanie materiału jak również rowkowanie zewnętrze i wewnętrzne. Jeżeli chodzi o przecinanie to podstawowymi kwestiami jakie należy wziąć pod uwagę przy planowaniu procesu to oszczędność materiału oraz redukcja siły skrawania. Determinuje to wybór narzędzia jak najwęższego o geometrii odpowiedniej do tworzenia wióra węższego niż w przypadku toczenia rowków. Dzięki temu podczas przecinania uzyskuje się dobrą kontrolę wióra i odpowiednie wykończenie powierzchni. Ze względu na to że podczas przecinania płytki są często bardzo zagłębione w materiale zwiększa się ryzyko występowania drgań oraz ugięcia narzędzia. Aby zmniejszyć skalę tego problemu należy wybierać listwę lub oprawkę z możliwe najkrótszym wysięgiem, wybrać możliwe największy chwyt oprawki, dobrać wysokość listwy równą lub większą od długości jej zagłębienia, wybrać płytki o geometriach do lekkiej obróbki i płytki z ostrymi krawędziami. Niemniej istotne przy przecinaniu jest również właściwe ustawienie oprawki pod kątem 90 stopni do osi przedmiotu obrabianego oraz ustawienie wysokości ostrza w granicach 0,1 mm w stosunku do osi przedmiotu.

Jeżeli chodzi o toczenie rowków to obórka ta obejmuje szereg specyficznych operacji jak toczenie rowków ogólne, toczenie rowków pod pierścienie osadcze, toczenie rowków czołowych, profilowanie i podcinanie. Najbardziej ekonomiczną i wydajną metodą jest we wszystkich przypadkach toczenie za pomocą jednego wcięcia. Niestety nie zawsze jest możliwe jej zastosowanie ze względu na geometrię detalu obrabianego. Metodami kolejnymi jest zagłębianie skośne, metoda wielu wcięć lub toczenie wgłębne. Wszystkie te metody są przeznaczone do obróbki zgrubnej i muszą być zakończone dodatkową operacja obróbki wykańczającej. Specyficznym rodzajem rowkowania jest toczenie rowków czołowych. W przypadku tej obróbki należy szczególną uwagę zwrócić na wybór odpowiedniej oprawki. Oprawka musi posiadać odpowiedni promień zagięcia części podporowej dopasowany do promienia wykonywanego rowka. Ze względu na to że wiele przedmiotów poddawanych toczeniu CNC wymaga dalszej obróbki takiej jak szlifowanie niejednokrotnie niezbędne jest wykonanie podcięcia w celu umożliwienia wybiegu ściernicy szlifierskiej. Podobnie bywa w przypadku gwintowania do kołnierza gdzie podcięcie gwarantuje prawidłową współpracę nagwintowanej części. Do tego typu prac najczęściej stosuje się oprawki z wysięgiem zaopatrzone w okrągłą płytkę.