Frezowanie walcowo czołowe

Jest to typ frezowania, w którym obróbka następuje z wykorzystaniem czołowych oraz bocznych krawędzi ostrzy narzędzia, tak aby uzyskać jednocześnie dwie płaszczyzny po przejściu frezu. Frezowanie to może być przeprowadzone tradycyjnymi głowicami, jak również przy użyciu frezów palcowych, frezów z długą krawędzią popularnie nazywanych jeżowymi oraz frezów tarczowych. Mnogość opcji wymusza staranny dobór narzędzia celem uzyskania optymalnego efektu obróbki, przy czym jednym z podstawowych wymogów jest uzyskanie rzeczywistego kąta 90 stopni pomiędzy płaszczyznami obrabianymi. Najlepszym rozwiązaniem w przypadku frezowania walcowo czołowego jest zastosowanie tak zwanego frezowania współbieżnego czyli takiego w którym narzędzie skrawające porusza się w kierunku obrotu. W takim przypadku grubość wióra maleje od początku przejścia, stopniowo osiągając zero przy jego końcu. Zapobiega to powstawaniu dużych naprężeń w momencie wychodzenia ostrza z obrabianego przedmiotu co korzystnie wpływa na jego żywotność. Jeżeli to możliwe należy również programować wejście frezu w materiał po łuku, pozwala to uzyskiwać na wyjściu zerową grubość wióra co zapewni możliwość stosowania wyższego posuwu i dłuższą trwałość narzędzia. Ponadto obróbka jeżeli to możliwe powinna być przeprowadzana w sposób, który kieruje siły skrawania do punktów podparcia uchwytu mocującego, zwłaszcza na obrabiarkach o małej sztywności. Innym sposobem na osiągnięcie stabilnego skrawania na mniej sztywnych obrabiarkach jest zastosowanie narzędzia o rzadkiej podziałce. Nie bez znaczenia jest tutaj również odpowiednio sztywne zamocowanie narzędzia, zwłaszcza przy ciężkiej obróbce ma ono decydujący wpływ na wynik procesu.

Specyficzną operacją w tej kategorii jest frezowanie zewnętrzne czyli obróbka krawędzi. Wymaga ona starannego zaplanowania ze względu na to że zazwyczaj występują problemy z odpychaniem narzędzia i z uzyskaniem dobrej jakości powierzchni. W tym przypadku należy mieć świadomość że frezy z wymiennymi płytkami zawsze będą charakteryzować się wyższym biciem promieniowym i mniejszą precyzją ostrza niż frezy pełnowęglikowe. Dlatego w przypadku wymaganej wysokiej jakości krawędzi bocznej przedmiotu obrabianego należy wybierać frezy monolityczne a w szczególności te o dużym kącie linii śrubowej i gęstej podziałce. Zapewnia to odpowiednio dużą ilość ostrzy zaangażowanych jednoczenie w skrawanie co przekłada się na stabilność procesu i optymalne efekty.