Frezowanie Rowków

Większość aplikacji frezowania wymaga wykonania różnego rodzaju rowków, kanałków czy podebrań. Mogą być to rowki płytkie lub głębokie, zamknięte lub otwarte, krótkie lub długie, szerokie lub wąskie wreszcie proste bądź też zakrzywione. W zależności od konkretnego zadania należy dobierać odpowiednią technikę oraz narzędzie. Frezy tarczowe są narzędziami dedykowanymi do operacji rowkowania bądź też odcinania materiału. Mogą skutecznie wykonywać długie, głębokie otwarte rowki z gwarancją stabilności oraz produktywności takiej operacji. Można je także łączyć w zespoły zwielokrotniając objętość usuwanego materiału w jednym przejściu. Zdecydowanymi zaletami tego typu frezów jest możliwość stabilnego wybierania wąskich i głębokich rowków dlatego powinny stanowić pierwszy wybór w tego typu aplikacjach. Istnieje jednak cały szereg zastosowań w których nie mamy możliwości użycia frezów tarczowych. Są to rowki zakrzywione, zamknięte, wszelkiego rodzaju rowki wpustowe czy też takie do których dostęp frezem tarczowym jest niemożliwy ze względu na jego gabaryty. W takich przypadkach należy zastosować frezowanie walcowo czołowe frezami palcowymi. Zaletą tej metody jest jej wszechstronność sprawiająca, że można ją stosować niemal we wszystkich możliwych sytuacjach. Mamy tutaj do dyspozycji trzy podstawowe strategie wykonywania rowków. Frezowanie konwencjonalne polegające na prowadzeniu narzędzia wzdłuż osi symetrii rowka. Jest to najprostsza do zaprogramowania metoda sprawdzająca się w stabilnych warunkach. Powstają tutaj jednak duże siły promieniowe sprawiające że proces jest podatny na powstawanie drgań. Frezowanie trochoidalne polegające na prowadzeniu freza ruchem kolistym w obrębie szerokości rowka z jednoczesnym ruchem postępującym wzdłuż jego osi. Metoda ta wymaga bardziej zaawansowanego programowania jednak wykazuje szereg zalet przemawiających za jej zastosowaniem. Podstawowym atutem jest generowanie mniejszych promieniowych sił skrawania przez co proces jest bardziej stabilny od klasycznego. Korzystne jest również mniejsze wydzielanie ciepła podczas skrawania co w przypadku wąskich i głębokich rowków jest nie bez znaczenia. Podobnie jak usprawnione odprowadzanie wiórów. Ostatnią z dostępnych metod jest frezowanie wgłębne czyli tzw. plunging. Jest to strategia dedykowana do przypadków gdzie wysięgi narzędzia są na tyle duże że pozostałe metody nie pozwalają na stabilną obróbkę bez drgań. Polega ona na wybieraniu materiału rowka w wielu kolejnych pionowych przejściach czołem freza zamiast jego obwodem. Powoduje to skierowanie większości sił skrawania w kierunku osi narzędzia co w zasadniczy sposób wpływa na poprawę stabilności procesu. Jednak należy pamiętać że jest to mniej wydajna metoda od pozostałych i należy ja stosować jedynie w uzasadnionych technologicznie przypadkach.