Frezowanie Gwintów

Obróbka gwintów na frezarkach jest możliwa w pełnym zakresie zastosowań zarówno dla gwintów wewnętrznych jaki i zewnętrznych, prawych oraz lewych o dowolnych skokach. Do podstawowych narzędzi stosowanych w nacinaniu gwintów wciąż należą gwintowniki oraz narzynki. Są to narzędzia kształtowe wieloostrzowe które posiadają geometrię odpowiadającą konkretnemu gwintowi wraz z jego średnicą oraz skokiem. Podczas pracy wykrawają materiał w sposób ciągły odwzorowując swój kształt w przedmiocie obrabianym. Ich popularność wynika z dostępności, łatwości użycia oraz stosunkowo niskiej ceny. Wadą jest niska trwałość, niska wydajność obróbki oraz podatność na uszkodzenia z powodu słabej kontroli powstających wiórów. Bardziej zaawansowaną formą kształtowania gwintów wewnętrznych jest ich wygniatanie. Służą do tego celu tzw. wygniataki które swoją konstrukcją bardzo przypominają gwintowniki z tą różnicą że nie posiadają ostrzy a jedynie wierzchołki oraz kanaliki smarne. Ich praca polega na plastycznym formowaniu gwintu przez co unika się tworzenia wiórów. Wiąże się to z większą stabilnością procesu oraz możliwymi do uzyskania wyższymi parametrami procesu a co za tym idzie wyższą produktywnością. Kolejnym sposobem kształtowania gwintów jest ich frezowanie. Mamy tutaj do dyspozycji szereg narzędzi mniej lub bardziej uniwersalnych pozwalających naciąć niemal każdy gwint. Frezowanie nie jest tak wydajna metodą jak wygniatanie jednak pozwala na największą kontrolę nad procesem i stanowi jego uzupełnienie w przypadkach gdzie nie możemy zastosować wygniataka.