Frezowanie Czołowe

Jest to najpopularniejsza operacja frezowania, często nazywana frezowaniem płaszczyzn. Może być przeprowadzone przy zastosowaniu szerokiej gamy różnych narzędzi. Najczęściej używane są frezy z kątem przystawienia 45 stopni, lecz w pewnych warunkach używane są również frezy z płytkami okrągłymi, frezy walcowo czołowe czy nawet frezy tarczowe. Przystępując do planowania obróbki należy wziąć pod uwagę szereg czynników począwszy od stabilności obrabiarki, wielkości i typu wrzeciona oraz dostępnej mocy. Jeżeli to możliwe należy stosować frezy o średnicy większej o 20 – 50 procent od szerokości płaszczyzny do obróbki. Istotne jest również pozycjonowanie frezu mimośrodowo względem osi przedmiotu obrabianego co pozwoli zredukować grubość wióra na wyjściu z materiału. Celem uzyskania łagodnego wejścia należy programować ścieżkę narzędzia po łuku oraz zredukować posuw. W miarę możliwości, należy unikać częstego wchodzenia i wychodzenia narzędzia z przedmiotu obrabianego. Może to stwarzać niekorzystne naprężenia na krawędzi skrawającej i stwarzać warunki do powstawania drgań. Warto programować ścieżkę tak aby frez był utrzymywany w stałym kontakcie z materiałem, zamiast wykonywać kilka równoległych przejść. Podczas zmiany kierunku obróbki można zastosować przejście po promieniu w celu utrzymania frezu w ruchu i ciągłym kontakcie. Frezowanie współbieżne jest tutaj również pierwszym wyborem jeżeli chodzi o planowaną strategię obróbki.

 

Frezowanie to najbardziej elastyczna i dostępna metoda obróbki skrawaniem umożliwiająca wykonanie niemal każdego kształtu. Polega ono na oddzielaniu warstwy materiału z przedmiotu obrabianego za pomocą narzędzia, najczęściej frezu. W przypadku tej technologii przedmiot obrabiany jest nieruchomy natomiast narzędzie wykonuje ruch obrotowy umożliwiający skrawanie materiału.

Wysoka elastyczność procesu sprawia że na frezarkach CNC możliwe jest wykonanie bardzo szerokiego wachlarza elementów stosowanych w różnych gałęziach przemysłu. Do najbardziej typowych elementów wykonywanych za pomocą tej technologii należy zaliczyć głównie części maszyn i urządzeń, zwłaszcza korpusy, pokrywy, bloki, rozdzielacze i wszelkiego rodzaju obudowy.

Stosowane przez nas nowoczesne centra frezarskie CNC pozwalają na obróbkę szerokiej gamy materiałów stosowanych w przemyśle. Potrafimy obrabiać materiały trudne jak na przykład stopy lotnicze lub materiały o podwyższonej twardości. Jednak ze względu na specjalizację i zwiększone zapotrzebowanie rynkowe podstawą naszej produkcji jest frezowanie stali węglowych, niskostopowych, stopowych oraz stali nierdzewnych. Sporą część naszej oferty stanowi również frezowanie metali kolorowych takich jak aluminium, mosiądz i brąz.

Frezowanie CNC to bardzo obszerna dziedzina wiedzy technicznej. Ze względu na swoją elastyczność posiada ogromny potencjał w wytwarzaniu wszelkiego rodzaju komponentów. Oprócz tradycyjnych zastosowań, frezowanie jest często alternatywą dla innych metod jak choćby toczenie CNC. Podstawą do projektowania skutecznych i wydajnych procesów na frezarki jest znajomość technologii oraz zasad programowania. Często te same zadania możemy wykonać na kilka lub nawet kilkanaście różnych sposobów. Nie znaczy to jednak że każdy sposób jest dobry. Konfiguracja frezowania musi być starannie przemyślana. Mogą się pojawić głębokie kieszenie, cienkie ściany, obróbka przerywana czy wtrącenia w materiale które trzeba uwzględnić. Powierzchnie obrabianego przedmiotu mogą być trudne w obróbce za sprawą naskórka odlewniczego lub zgorzeliny na odkuwce. Wybór metody frezowania zależy też w dużej mierze od dostępnej obrabiarki, jej typu, wielkości i mocy. Inne możliwości dają ciężkie poziome centra obróbcze a inne obrabiarki pięcioosiowe oferujące płynne sterowanie we wszystkich osiach.

Specjaliści w naszej firmie doskonale poruszają się w arkanach wiedzy z zakresu frezowania CNC z użyciem nowoczesnych, wysokowydajnych centrów obróbczych. Dzięki temu potrafią odpowiednio zaplanować proces w taki sposób żeby obróbka Państwa detali odbywała się w sposób jak najbardziej produktywny przy zachowaniu stabilnie wysokiej jakości produktów.