Obróbka odkuwek

Oferujemy obróbkę odkuwek stalowych zarówno z surowca powierzonego jak również dostarczamy kompletny produkt wraz z materiałem

Obróbka odkuwek matrycowych

Nasza specjalizacja to głównie odkuwki matrycowe o niewielkich gabarytach, obrabiane w średnich i dużych seriach. Współpracujemy z wieloma kuźniami matrycowymi dlatego możemy oferować gotowy produkt wraz z surowcem lub obróbkę na powierzonym materiale. Odkuwki są podobnie jak odlewy bardzo popularnym półfabrykatem stosowanym w przemyśle do wytwarzania szerokiego spektrum elementów maszyn i urządzeń. Specyfika procesu kucia pozwala uzyskiwać wyroby o bardzo dobrych własnościach mechanicznych i wytrzymałościowych, dużo lepsze niż w innych procesach technologicznych wytwarzania. Dlatego też najbardziej odpowiedzialne i obciążone części maszyn wykonuje się najczęściej właśnie z odkuwek. Ze względu na zachodzące w materiale podczas procesu zjawiska zmiany struktury wewnętrznej, kucie ma na celu nie tylko nadanie materiałowi odpowiedniego kształtu, lecz ponadto poprawę własności mechanicznych.

Obróbka odkuwek matrycowych

Proces kucia jest metodą polegającą na kształtowaniu materiału wejściowego w postaci wlewka, kęsiska, kęsa lub pręta poprzez wywarcie na niego uderzenia lub nacisku. Wskutek tego nacisku materiał odkształca się i stopniowo przybiera pożądany kształt wyrobu projektowanego. Jeżeli płynięcie materiału nie jest w żaden sposób ograniczane narzędziami i jest możliwe w wszystkich kierunkach to mówimy o kuciu swobodnym. Inny sposób polega na ograniczaniu możliwości swobodnego płynięcia materiału za pomocą narzędzia zwanego matrycą i mówimy wtedy o kuciu matrycowym. Najpowszechniejszym sposobem jest kucie matrycowe ze względu na wydajność procesu i uzyskiwane dokładności odkuwek.

Odkuwki w większości przypadków wymagają na końcu procesu obróbki mechanicznej pozwalającej nadać wyrobowi ostateczny kształt oraz wymiary. Wynika to z pewnych ograniczeń procesu kucia, który uniemożliwia niejednokrotnie wykonanie otworów, podcięć i innych elementów geometrii osiągalnych jedynie za pomocą obróbki skrawaniem. Mimo że aktualnie jakość i dokładność odkuwek matrycowych jest coraz lepsza to często projektuje się naddatki na obróbkę skrawaniem w miejscach gdzie pożądana wysoka jakość powierzchni lub wymagane są precyzyjne wymiary. Aby zapewnić stabilny i powtarzalny proces obróbki mechanicznej odkuwek duże znaczenie ma zastosowanie odpowiednich przyrządów do mocowania na obrabiarkach.

Zaufali Nam