Obróbka CNC

Firma Sabner produkuje najwyższej jakości detale wyłącznie w technologii obróbki CNC

Czym jest obróbka CNC?

Obróbka CNC jest procesem produkcyjnym, w którym surowy materiał jest przetwarzany na gotowy produkt z wykorzystaniem sterowanych komputerowo maszyn zwanych obrabiarkami CNC. Jest to nowocześniejsza wersja konwencjonalnej obróbki skrawaniem, gdzie za ruchy maszyny jest odpowiedzialny operator korzystający w tym celu z pokręteł i dźwigni.

Wprowadzenie systemów automatycznego sterowania w obrabiarkach przyczyniło się do znaczącego wzrostu wydajności, precyzji i powtarzalności procesu, jednak podstawowe zasady obróbki pozostały w dużej mierze niezmienne.

Na czym polega obróbka CNC?

Wytwarzanie produktów polega na usuwaniu warstwy materiału z przedmiotu obrabianego w celu uzyskania zaprojektowanych kształtów. W zależności od pożądanych cech geometrycznych produktu mamy do dyspozycji szereg rodzajów obróbki skrawaniem takich jak frezowanietoczenie, wiercenie, szlifowanie itp. Do każdego z tych rodzajów stosuje się dedykowane obrabiarki charakteryzujące się odpowiednią kinematyką.

Aktualnie stosowane nowoczesne centra obróbcze CNC posiadają wbudowane systemy sterujące, które umożliwiają w pełni automatyczną pracę, dzięki czemu możliwe jest seryjne produkowanie dużych ilości precyzyjnych komponentów dla różnych branż przemysłu, w tym motoryzacyjnego, lotniczego, budowlanego, rolniczegokolejowego i wielu innych

Zaufali Nam